"Co nejde měřit, nejde ani řídit"

 Cestou uštřené energie


Oboru realizace energetických úspor se profesně a samostatně věnujeme v české i slovenské republice od roku 1999.

Řadu let jsme v praxi realizovali úsporná opatření formou aplikace systémů měření a regulace. Pro klienty jsme vyhledávali možnosti energetických úspor v rámci hospodaření s energiemi a to zejména v oboru TZB (technického zařízení budov) s následnou realizací navržených opatření.

Po letech zkušeností z praxe, jsme studiem narůstající legislativy životního prostředí doplňovali naše portfolio služeb o podnikovou ekologii a výkon činností energetického specialisty se zaměřením na energetické audity a posudky.

V současnosti spolupracuje s významnými společnostmi v ČR i SR se zaměřením na posuzování shody stavebních objektů, investiční dozor, technických procesů a zařízení a podnikové ekologie.

Zpracováváme energetické posudky ve spolupráci s leadri v poskytování služeb v oblasti dotačních projektů se zaměřením na hledání zdrojů jejich financování z ČR i EU.

Našim dlouhodobým cílem je ve spolupráci s Vámi poskytovat odborné, energeticky, ekologicky a ekonomicky úsporné řešení pro Vaše podnikání.