Nová zelená úsporám

17.08.2018

Jedná se o velmi úspěšný dotační program s podporou financování energeticky úspornějšího a zároveň pro životní prostředí šetrnějšího bydlení, který běží opakovaně od roku 2013 a to již po třetí.

Kam finanční prostřetky směřují

Finanční prostředky programu Nová zelená úsporám směřují především na energeticky úsporné renovace, výstavbu domů v "pasivním" standardu a obnovitelné zdroje energie.

Dotaci mohou získat majitelé rodinných nebo bytových domů a také budovy veřejného sektoru. Stát tím podporuje snižování energetické náročnosti budov, úsporu energií a snižování emisí skleníkových plynů do ovzduší.

Nová zelená úsporám podporuje:

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy
  • Využití tepla z odpadní vody
  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) - rekuperace
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu...

V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.


Dlouhodobý přínos programu

je se strany EU zajištěn plánem na několik období. Program poběží do roku 2021, případně do vyčerpání finančních prostředků.


Administrativní příprava žádosti není až tak náročná. Mezi základní podklady potřebné k vypracování žádosti o dotaci patří vypracování energetického posudku, který může vypracovat pouze energetický specialista s patřičnou specifikací. 


Čerpání dotací


V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, ale i podporu  na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Dotace jsou vypláceny po takzvaných výzvách, na základě žádosti o dotaci. Ty jsou přijímány výhradně elektronicky. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření 

Pokud se do pragramu Nová zelená úsporám rozhodnete zapojit, můžete nás v případě zájmu o zpracování energetického posudku oslovit, ochotně se Vám budeme věnovat.

Pro splnění podmínek dotace je nutné doložit odborným posudek zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí - projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. 

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření energií.

Důležité také je,  že s každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast. Na začátku platíte vše sami,  ale v případě, že jste se úspěšně zapojili do programu a dotace vám byla schválena, peníze vám přijdou na účet poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte.