Opětovně se blíží povinnost vypracovat energetický audit (EA)

22.07.2018

Po novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií s účinností od 1.7.2015,  se po třech letech společnosti mající povinnost každé čtyři roky vypracovávat energetický audit touto problematikou opět začínají zabývat.

Komu a kdy povinnost vypracovat EA vznikne

Mnohé z nich, které se před třemi lety tyto podmínky nenaplňvaly nyní opět tápou, zda se jich tato povinnost vůbec týká.
Povinnost zpracovat energetický audit mají společnosti pokud nesplňují podmínku malého nebo středního podniku (dle Doporučení 2003/361/ES, tedy:

- zaměstnávají více jako 250 zaměstnanců
- roční obrat přesahuje 50 milionů eur nebo
- jeho bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 milionů eur

Mají společnosti se zabudovaným EMS dle normy ISO 14001 nějakou výhodu v povinnosti vypracovat EA

Kdy norma ISO 14001 může nahradit zákonem stanovený energetický audit?

Některé z povinných společností mají zavaden certifikovaný systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001: 2015 a přemýšlejí jak se EMS a povinnost zpracovávat energetický audit navzájem ovlivňují.

Z principu lze říci, že EMS je v tomto případě výhodou, ale oproti systému managementu hospodaření s energií pode normy ISO 50001 jen velmi těžko nahradí zákonnou povinnost podle §9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. energetický audit zpracovat.

Systém hospodaření s energií (ISO 50001), jehož součástí je energetická analýza (audit), je z pohledu výše uvedeného zákona považována za její alternativu. Obě normy ISO14001 i ISO 50001 lze vzájemně integrovat.

V případě samostaného EMS, pokud součástí její certifikace nebyl energetický audit zpracovaný energetickým specialistou, zůstává povinnost nadále nechat energetický audit dle zákona č. 406/2012 Sb. zpracovat.