Zpomalování negativních vlivů na životní prostředí

07.06.2018

Společnost Hummer s.r.o. předkládá svým potencionálním a stávajícím klientům nabídku služeb s cílem pomoci jim v oblasti environmentální problematiky sestávající z oboru podnikové (průmyslové) ekologie a energetiky.

Narůstající vliv environmentálních problémů se odráží na celkové environmentální politice globálního  charakteru 


Vlivem narůstající legislativy životního prostředí z důvodu příliš rychlých klimatických změn, pro něž si EU v součinnosti se zbytkem vyspělých zemí světa vzala za cíl tyto změny zpomalit, je na společnosti kladena spousta nových požadavků, které společnosti musejí znát a plnit.
Dobrovolné eko audity a inspekční činnost přímo v provozovnách klientů pomáhají tyto rizika eliminovat. Společnosti vyhledávají environmentální poradenství rovněž z důvodu hledání způsobů jak dosáhnout a splnit podmínky současných dotačních programů z environmentálních akčních plánů a jejich os. 

Závazek české republiky zvýšit počet OZE

Česká republika se rovněž zavázala plnit cíle EU na zvyšování podílu energií z obnovitelných zdrojů energie (OZE), přičemž musí zvýšit pro splnění cíle, podle kterého by podíl OZE na hrubé spotřebě energie v Evropské unii měl v roce 2030 činit 32 procent,  podíl takzvané zelené energie v tuzemské spotřebě minimálně na 22,5 procenta. Na  setkání s novináři to uvedli zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie. Podle nich jde o nejnižší plánovaný podíl ze všech členských států EU.

Pro výpočet byla použita metodika ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na základě dat Eurostatu. Podle nich činil v roce 2016, za který jsou data k dispozici, podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie v Česku 14,89 procenta. Komora dáleupozornila, že do energií z OZE patří kromě elektřiny také teplo, chlad a obnovitelné zdroje v dopravě.  

Zdroj. ERÚ