Profesionální služby v oboru energetického hospodářství a ekologie 


Jsme auditorská společnost složená z odborníků, kteří působí na českém a slovenském trhu se začátky sahajícími do roku 1999. Mezi naše klienty patří velké i malé  společnosti včetně veřejných institucí, kterým poskytujeme komplexní právní a technickou podporu.

Našim klientům poskytujeme vypracování energetických posudků pro dotační programy OP PIK a OPŽP zaměření na energetické úspory. 

Rovněž se na nás můžete obrátit v případě, že se vás týká povinnost vypracovat energetický audit nebo energetický posudek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jenž ukládá vlastníkům  energetického hospodářství zpracovat příslušnou dokumentaci.


Naše portfolio služeb


Energetické audity a posudky

Vypracujeme pro Vás energetický audit nebo posudek, který je komplexní zprávou vypracovanou energetickým specialistou oprávněným k této činnosti, jenž slouží jako podklad pro dotační programy typu Nová zelená úsporám nebo operační programy Životní prostředí nebo Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Podniková ekologie

V oblasti podnikové ekologie nabízíme zpracování dokumentace dle jednotlivých agend ŽP, hlášení do ISPOP, kompletní ekoaudit plnění právních požadavků ŽP nebo službu externího ekologa formou outsourcingu. Outsourcing podnikové ekologie zahrnuje vedení evidencí vč. povinných ročních hlášení.

ISO 14001 a 9001

Společnostem, jenž mají zavedený systém environmentálního managementu dle normy ISO EN 14001:2015 nebo managementu kvality dle normy ISO EN 9001:2015 nabízíme provádění interních auditů formou předem stanovených intervalů. 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

pro rodinné domy

Dotační program zaměřený na snížení energetické náročnosti stávajících RD a výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů


Úvodní konzultace zdarma