Specializované služby v oblasti environmentu a ISO management systémů

Provádění auditů a posudků v oblasti hospodaření energií a systémů managementu 

Profesionální služby v oboru energetického hospodářství a ekologie 


Jsme auditorská společnost složená z odborníků, kteří působí na českém a slovenském trhu se začátky sahajícími do roku 1999. Mezi naše klienty patří velké i malé  společnosti včetně veřejných institucí, kterým poskytujeme komplexní právní a technickou podporu.

Našim klientům poskytujeme vypracování energetických posudků pro dotační programy OP PIK a OPŽP zaměření na energetické úspory. 

Rovněž se na nás můžete obrátit v případě, že se vás týká povinnost vypracovat energetický audit nebo energetický posudek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jenž ukládá vlastníkům  energetického hospodářství zpracovat příslušnou dokumentaci.


Naše portfolio služeb


Podniková ekologie

V oblasti podnikové ekologie nabízíme zpracování dokumentace dle jednotlivých agend ŽP, hlášení do ISPOP, kompletní ekoaudit plnění právních požadavků ŽP nebo službu externího ekologa formou outsourcingu. Outsourcing podnikové ekologie zahrnuje vedení evidencí vč. povinných ročních hlášení.

ISO 14001 , 50001 a 9001

Poradenství a provádění interních auditů pro společnosti, jenž mají zavedený systém managementu:

  • ISO 14001 
  • ISO 50001 
  • ISO 9001 


NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

pro rodinné domy

Dotační program zaměřený na snížení energetické náročnosti stávajících RD a výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů


Úvodní konzultace zdarma